سفر هیأت بلند پایه علمی دانشگاهی ایران به کشور فرانسه

 هیأت بلندپایه علمی، دانشگاهی به سرپرستی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور رؤسای 19 دانشگاه و پژوهشگاه کشور، از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان به کشور فرانسه سفر کردند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی