آگهي دعوت به همكاري (امور مالي)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي رشته حسابداري از يكي از دانشگاه هاي معتبر براي همكاري در امور مالي دانشگاه ( به صورت شركتي ) دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ادامه اطلاعيه ...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی