آگهی دعوت به همکاری مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي  كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر)همه گرايشها) يا رشته­ هاي مرتبط فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور،  به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی