نخستین کنفرانس ملی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور برگزار شد+گزارش تصویری

 نخستین کنفرانس وکارگاه‌های تخصصی کاربرد ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، با حضور مدیران، کارشناسان و محققان حوزه آب، صبح امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی