افتتاح شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دردانشگاه صنعتی اصفهان

 با حضور رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، 18 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی