نخستین کارگاه همکاری‌های تحقیقاتی پژوهشی ایران و سوئیس در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+گزارش تصویری

 نخستین کارگاه همکاری‌های تحقیقاتی پژوهشی ایران و سوئیس با حضور هیأت عالی رتبه این کشور، امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی