بازدید هیأت عالی رتبه از مسئولان و شخصیتهای علمی سوئیس ازدانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری

هیأت عالی رتبه متشکل از دبیر هیأت دولت سوئیس درآموزش، تحقیقات و نوآوری، مقامات دولتي، سفيرسوئيس در ايران و مسئولين دانشگاه ها و نهادهاي علمي حمايتي و مراكز تحقيقاتي این كشور صبح امروز از دانشگاه صنعتی اصفهان دیدن کردند.
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی