اطلاعیه پذيرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز كارشناسي‌ارشد سایر دانشگاه ها در دوره دكترا دانشگاه صنعتي اصفهان(سال تحصيلي 98-97 )

اين دانشگاه بر اساس  آيين نامه  شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 و اصلاحیه بعد از آن در مقطع دکتري در رشته های مندرج در دفترچه انتخاب رشته به صورت بدون آزمون دانشجو مي پذيرد.
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی