کسب عنوان رساله دکتری برتر احتراقی کشور توسط دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان

دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره گیری از روش FGM ، ضمن ابداع شیوه ای نوین به منظور تخمین عملکرد، افزایش راندمان و کاهش آلایندگی مشعل های صنعتی، عنوان رساله دکتری برتر احتراقی کشور را به خود اختصاص داد.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی