رقابت های ورزشی دانشجویان منطقه شش کشور با میزبانی شایسته دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد+گزارش تصویری

 رقابت های ورزشی دانشجویان منطقه شش کشور، با حضور 164 دانشجوی ورزشکار در بخش پسران، به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی