دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول پروژه همکاری‌های علمی ایران و سوئیس

 در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با سفیر سوئیس در ایران، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارتقاء همکاری علمی با این کشورتأکید شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی