از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از 10 استاد نمونه کشوری تجلیل شد

 صبح امروز و در آئین تجلیل از استادان نمونه کشوری، از دکتر حسین خادمی، استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان استاد نمونه کشور تجلیل شد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی