دهمین نشست معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه‌های منطقه شش کشور برگزار شد

 دهمین نشست معاونین و مدیران دانشجویی دانشگاه‌های منطقه شش کشور، صبح امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی