رویداد کارآفرینی هم نت فاضلاب، فروردین ماه سال آینده به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

 رويداد کارآفرینی هم نت فاضلاب فروردین ماه سال آینده در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی