رویداد کارآفرینی هم نت فاضلاب، بهمن ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

 رويداد کارآفرینی هم نت فاضلاب 24 لغايت 26 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف