درخشش چشمگیر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور

 دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با درخشش در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی کشور، ضمن کسب دو مدال نقره و سه مدال برنز، عنوان چهارمین دانشگاه کشور در این رقابت علمی را به خود اختصاص دادند.

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی