ابقاي دكتر سيد محمود مدرس هاشمي در سمت رياست دانشگاه صنعتي اصفهان

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی با تقدیر از خدمات ارزنده دکتر محمود مدرس هاشمی، وی را به مدت ۴ چهار سال در سمت ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان ابقا نمود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی