شانزدهمین اجلاس رؤسای دانشگاه های سطح یک کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش تصویری

 شانزدهمین اجلاس رؤسای دانشگاه های سطح یک کشوربا حضور وزیر علوم، تحقیقات وفناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی