اطلاعیه دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص تكميل ظرفيت دکتری سال تحصیلی 96

 به اطلاع كليه داوطلبين شركت در مرحله تكميل ظرفيت آزمون دکتري 1396 مي رساند ضروری است نسبت به تکمیل فرم شماره 1 صرفا در سامانه گلستان http://golestan.iut.ac.ir  اقدام نمایند. از داوطلبانی که در این سامانه ثبت نام ننمایند مصاحبه و بررسی سوابق صورت نخواهد گرفت.

ادامه اطلاعیه ...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی