حضور رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در سومين اجلاس مشترك رؤساي دانشگاه هاي برتر ايران و روسيه

 سومين اجلاس مشترك رؤساي دانشگاه هاي برتر ايران و روسيه، به میزبانی مسکو برگزار شد.  

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی