تشریح مهم ترین اقدامات و دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه+گزارش تلویزیونی

 نشست خبری رئیس و معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان، صبح امروز با حضور خبرنگاران خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های گروهی برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی