ارایه آخرین دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه مدیریت سبز+ گزارش تصویری

 در دومین نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری درحوزه مدیریت سبز کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان آخرین اقدامات و دستاوردهای زیست محیطی خود را به نمایش گذاشت.

ادامه خبر...

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی