قافله بزرگ عزاداری دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد +گزارش تصویری

 ظهرامروز ودر پنجمین روز از ماه محرم، قافله بزرگ عزاداری دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی