آئین آغاز سال تحصیلی 96 دانشگاه های استان همزمان با افتتاحیه نودانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزارشد

صبح امروز و با حضور استاندار و رؤسای دانشگاه های اصفهان، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی استان، همزمان با افتتاحیه نودانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، در این دانشگاه برگزارشد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی