تأکید سرپرست وزارت علوم بر جایگاه ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در پیشرفت و توسعه کشور + گزارش تصویری

 دکتر سید ضیاء هاشمی، روزگذشته با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان،ضمن بازدید از دستاوردها وتوانمندی های این دانشگاه بر جایگاه ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در پیشرفت و توسعه کشور تأکید کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی