اطلاعیه ثبت سرویس ها در سامانه اداره نقلیه

 سامانه اطلاع رسانی اداره نقلیه دانشگاه

اخبـار، اطلاعيه ها، نقشــه خطوط و مسير سرويس هاي نقلیه
ثبت سرویس دانشجویان گرامی:
شـماره دانشـجوئي بعنــوان نام كاربري و گـذرواژه تعـريف شده درگزارش (672) سامانه گلسـتان (بارعايت نمودن حروف كوچك و بزرگ) بعنـوان" كلمه عبـور"
*ثبت نام در این سامانه جهت دانشجویان جدید الورود از ابتدای مهرماه امکان پذیر خواهد بود.
ثبت سرویس اعضای محترم هيأت علمـي  و كاركـنان گرامي:
*استفاده از شماره پرسـنلي بعنوان نام كاربري و كد ملـي به عنوان كلمه عبور
شايان ذكـر است كه درصورت عدم ثبت اطلاعات و به حد نصاب نرسيدن متقاضيان استفاده از هریک سرويس ها، احتمال حذف و يا ادغـام برخـي خـطوط وجود خواهد داشت.
 
اداره نقلیه دانشگاه صنعتی اصفهان

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی