آگهی دعوت به همکاری معاونت فرهنگی

 دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان  (مرد) داراي مدرك تحصيلي کارشناسی و کارشناسي ارشد در رشته هاي گروه علوم اجتماعي و علوم تربيتي،  فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور و داراي حداقل 3 سال سوابق کاري مفيد وموثر در حوزه امور فرهنگي و دارابودن توانمندي هاي ويژه فرهنگي (به شرح ذيل) دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ادامه اطلاعیه ...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی