دانشگاه صنعتی اصفهان، میزبان سومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات وکاربردهای آن

 سومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن ۲۸ و۲۹ آذرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.


 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی