اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد 1396

 قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 1396

اطلاعیه مهم زمان بندی و نحوه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال 1396 دانشگاه صنعتی اصفهان (فایل پیوست)

متن اطلاعیه

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی