درخشش دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین المللی ریاضی بلغارستان IMC2017

 تیم دانشجویی ریاضی دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتی اصفهان با درخشش مجدد در مسابقات بین المللی ریاضی بلغارستان IMC2017، یک مدال نقره، یک برنز ودو دیپلم افتخار کسب کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی