دعوت به همکاری (دفتر نظارت و امور قراردادهاي دانشگاه صنعتی اصفهان)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته حقوق، مديريت، فني و مهندسي و حسابداري از يكي از دانشگاههاي معتبر ترجيحاً با داشتن سابقه کار مرتبط ، مفيد و موثر براي همكاري در دفتر نظارت و امور قراردادهاي دانشگاه ( به صورت قراردادي ) دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ادامه اطلاعیه...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف