اعطای بورس ویژه تحصیلی به دانشجویان جدیدالورود به مناسبت چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتی اصفهان

 معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از اعطای بورس ویژه‌ تحصیلی به دانشجویان کارشناسی ممتاز جدیدالورود به این دانشگاه خبر داد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف