همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان 16 و 17 مرداد برگزار می شود

 سیزدهمین همایش بزرگ معرفی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان،با حضور دانش آموزان ممتاز آزمون سراسری از اقصی نقاط استان اصفهان، 16 و 17 مردادماه برگزار خواهد شد.

ادامه خبر...

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی