دعوت به همکاری (دانشکده مهندسی شیمی)

 دانشگاه صنعتي اصفهان  از بين متقاضيان مرد داراي مدرك تحصيلي حداقل مدرك كارشناسي در رشته مهندسي نفت فقط از دانشگاه هاي دولتي کشور ترجيحاً با داشتن سابقه کار مرتبط، مفيد و موثر براي همكاري در دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه ( به صورت قراردادي ) دعوت به همكاري مي ­نمايد. 

ادامه اطلاعیه...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی