آگهي دعوت به همكاري مركز فناوري اطلاعات - شبكه

 دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر )همه گرايشها) يا رشته­ هاي مرتبط فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور،  به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي­ نمايد.

ادامه اطلاعیه...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی