آگهي دعوت به همكاري (مركز فناوري اطلاعات - نرم افزار)

 دانشگاه صنعتي اصفهان از بين متقاضيان كه داراي مدرك تحصيلي  كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر (همه گرايشها) يا رشته  هاي مرتبط فارغ التحصيل يکي از دانشگاه هاي معتبر کشور،  به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي ­نمايد.

ادامه اطلاعیه...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی