پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری انجمن علوم خاک ایران، ششم شهریور ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی