دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران

 دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران ۳۰ آبان الي ۲ آذرماه سال جاری به میزبانی دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی