9 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست طلایه داران علم ایران

 براساس اطلاعات مندرج درپایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، 9 دانشمند دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست ۲۲۸ پژوهشگر ایرانی حاضر در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی