درخشش دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران2017

 تیم AIUT۳D دانشگاه صنعتی اصفهان، پس از تیم هایی از امریکا و چین، عنوان سوم لیگ ربات فوتبالیست شبیه ساز ۳ بعدی دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران را کسب کرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی