تجلیل ازدانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دانشگاه فعال درعرصه بین‌الملل

 در هفدهمین نشست هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از دانشگاه های برتر عرصه بین الملل کشور مورد تجلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

ادامه خبر...

 
 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی