عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشمند جوان برجسته مهندسی ایران

 مراسم تجلیل از برگزیدگان مهندسی کشور منتخب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی با تجلیل از دکتر محمدرضا سلیم پور، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان دانشمند جوان برجسته مهندسی ایران برگزار شد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی