کارگاه آموزشی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

کارگاه آموزشی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تدریس آقای فواد ایزدی استاد دانشگاه یزد در روز پنج شنبه 30 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد.

http://basijasatid.iut.ac.ir/news/319

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی