کسب عنوان برترکشورتوسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

 

همزمان با برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی برق ایران و درهمایش سالانه بخش ایرانIEEE ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان برای دومین بار به عنوان شاخه برترکشور معرفی شد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی