شانزدهمین نشست مینای معرفت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

شانزدهمین نشست مینای معرفت با موضوع "مسأله فرهنگ" با سخنرانی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی