استاد دانشگاه صنعتی اصفهان جایزه ملی علامه طباطبایی را به خود اختصاص داد

دکتر علی اصغر انصافی استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان برگزیده سومین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی، توسط رییس جمهور تجلیل شد.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی