ابداع شیوه ای نوين درطراحي مفهومي ريزپرنده هاي بالزن توسط دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن ارايه روشي نوين در طراحي مفهومي ريزپرنده هاي بالزن عنوان پایان نامه برتر انجمن مهندسان مکانیک ایران را به خود اختصاص داد.

ادامه خبر...

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی