دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI

بر اساس گزارش امروز یکم دی ماه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، آقایان دکتر علی اصغر انصافی و دکتر عبدالرضا حاجی پور دواستاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در میان فهرست اساتید ایرانی دارای پراستناد ترین مقالات ISI قرار گرفتند.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی