دو استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در میان فهرست اساتید دارای پراستناد ترین مقالات ISI

بر اساس گزارش امروز یکم دی ماه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، آقایان دکتر علی اصغر انصافی و دکتر عبدالرضا حاجی پور دواستاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در میان فهرست اساتید ایرانی دارای پراستناد ترین مقالات ISI قرار گرفتند.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف