طراحی و ساخت نرم افزار طراحی خطوط انتقال انرژی (PTLD) دردانشگاه صنعتی اصفهان

محققان پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت نرم افزار طراحی خطوط انتقال انرژی(PTLD) شدند.

ادامه خبر...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی